POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1. Dane osobowe

 1. Finest Coffee Tomasz Szenfeld, ul. Bokserska 34/79, 02-682 Warszawa jest Administratorem Danych Osobowych klientów Sklepu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679
  Kontakt z Administratorem Danych Osobowych może odbywać się poprzez email [email protected] oraz telefonicznie +48 781 378 383

 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zamówień i/lub przsyłana newslettera. Dane osobowe Klientów i osób korzystających ze Sklepu przetwarzane są przez Sklep w celu prowadzenia sklepu, a w szczególności:
  1)   świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług sprzedaży, obsługi procesu rejestracji tj. czynności polegającej na założeniu przez klienta Konta Klienta (jeżeli chce być posiadaczem takiego konta) i logowania do tego konta,
  2)   ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  3)   przesyłania przez Sklep na wskazany adres poczty elektronicznej – zamówionego biuletynu (newsletter), ofert handlowych oraz informacji o nowościach i promocjach
  4)   wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, zapewnienia sprawnego funkcjonowania sklepu,
  5)   tworzenia wewnętrznych raportów i analiz, tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu, dostosowania Sklepu do potrzeb Klientów,
  6)   w zakresie zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży (włącznie z dostawą) i obsługi reklamacji.

 3. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), ale jest konieczne do świadczenia przez Sklep ww. usług.

 4. Dane osobowe, które są podawane i na których przetwarzanie wyrażona zostanie zgoda, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakim obejmie dana zgoda.

 5. Podstawa prawna: Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa zgodnie z RODO oraz które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

 6. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania, otrzymania informacji na temat okresu ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej. Klient ma prawo do sprostowania, ograniczenia, usunięcia i przeniesienia swoich danych osobowych za pomocą swojego wcześniej założonego profilu w sklepie.

 7.  Każdy potencjalny Klient ma możliwość obejrzenia asortymentu proponowanego przez Sklep bez rejestracji w systemie - na tym etapie nie są pobierane żadne dane osobowe. Jeśli Klient zdecyduje się na zakup w Sklepie, może wybrać opcję założenia konta użytkownika, na którym będzie mógł w przyszłości obserwować swoje zamówienia oraz przejrzeć historię swoich wcześniejszych  zakupów. W tym celu Klient zostanie poproszony o podanie niezbędnych w tym procesie danych tj. loginu oraz adresu e-mail, który będzie wykorzystywany przy opcji logowania.

 8. Klient może dokonać zamówienia bez konieczności zakładania konta.

 9. Podczas składania zamówienie w Sklepie, Klient zostanie poproszony o podanie następujących danych: imię, nazwisko, telefon, e-mail, adres dostawy oraz informacji dotyczących formy płatności.         Wszystkie powyższe elementy są niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu.

 10. Klient może również poprosić o wystawienie faktury VAT (standardowo sprzedaż jest dokumentowana za pomocą paragonu), zaznaczając odpowiednią opcję na formularzu zamówienia. W przypadku fakturowania transakcji należy podać: numeru NIP, nazwę firmy oraz adres siedziby, a w odniesieniu do osób fizycznych - adres zamieszkania.

 11. Klient może również poprosić o wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną, a faktury będą przez niego przyjmowane pod adresem e-mail wskazanym podczas logowanie się w Sklepie, bądź innym przez niego wskazanym

 12. Jest możliwe, że podczas odwiedzania Sklepu zostaną zarejestrowane następujące informacje: numer IP komputera, nazwa domen, typ używanej przeglądarki i rodzaj systemu operacyjnego. Dane te są zbierane przez Google Analytics - powszechnie znany i wykorzystywany na rynku system internetowy do badania statystyk odwiedzin stron internetowych udostępniany przez Google, Inc. Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP klienta z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając ze sklepu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

 13. Jeśli Klient zwraca się do Sklepu z zapytaniem odnośnie realizacji zamówienia, uszczegółowienia danych, zapytania o produkt, zarówno e-mailowo jak i telefonicznie, to przekazuje Sklepowi swoje dane, czyli: nr telefonu, imię i nazwisko, adres e- mail. Są to dane, które wcześniej zostały podane i na których przetwarzanie została wyrażona zgoda. Wszystkie te dane wykorzystywane są wyłącznie do potwierdzenia tożsamości i kontaktu, w celu udzielenia wyczerpujących informacji związanych z realizacją zamówienia.

 14. Informacje uzyskane od Klienta nie są katalogowane i udostępniane podmiotom trzecim, poza przypadkami wyszczególnionymi w niniejszej Polityce Prywatności.

 15. W przypadku podjęcia przez Klienta decyzji, dotyczącej otrzymywania newslettera ze Sklepu /opcję można zaznaczyć na formularzu zamówień bądź przy zakładaniu konta/, adres e-mail zostanie umieszczony w bazie Sklepu. Klient w każdej chwili może zrezygnować z subskrypcji newslettera. Każda wiadomość reklamowo-promocyjna przesyłana przez Sklep, posiada jasną instrukcję jak można zrezygnować z jej otrzymywania. Gwarantujemy, że bez zgody Klienta nie wysyłamy żadnych materiałów marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą "o świadczeniu usług drogą elektroniczną" z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 16. Wszystkie informacje i dane podane przez Klienta są wykorzystywane na potrzeby realizacji zamówień oraz zamówionych usług. 

 17. Dostęp do danych osobowych w naszej firmie mają tylko odpowiednio przeszkolone osoby, zajmujące się bieżącą obsługą zamówień. W przypadku dostawy towaru lub jego odbioru osobistego niezbędna jest działalność firmy kurierskiej, poczty lub placówki obioru, która dostarczy/wyda zamówione przedmioty. Sklep przekazuje wtedy niezbędne informacje, konieczne do sprawnego dostarczenia towaru: imię i nazwisko, nr telefonu, i adres dostawy - aby przewoźnik mógł zweryfikować rzeczywistego odbiorcę zamówienia i dostarczyć produkty pod odpowiedni adres.

 18. Podczas płatności kartą kredytową Sklep potwierdza dane, tj. imię i nazwisko, adres aby wstępnie zweryfikować transakcję. Numer karty kredytowej nie jest znany Sklepowi. Płatności kartami obsługiwane są przez Przelewy24. Poprzez bezpieczne i zaszyfrowane połączenie numer karty kredytowej zna tylko akceptant kart płatniczych.

 19. W sytuacji naruszenia Regulaminu zamieszczonego na naszej stronie, złamania prawa, lub gdy zaistnieje taka konieczność określona przepisem prawnym, Sklep może udostępnić dane organom wymiaru sprawiedliwości. Sklep może je także udostępnić w wypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Poza tymi przypadkami informacje dotyczące tożsamości Klientów nie zostaną ujawnione osobom trzecim.

 20. Pracownicy Sklepu kontaktują się z Klientami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tą drogą będą przekazywane Klientom wszystkie ważne informacje.

 21. Jeśli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie od Sklepu informacji marketingowych i podał swój adres e-mail, to te informacje będą dostarczane tym sposobem (w związku z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 144 z 9 września 2002 r., poz. 1204). W każdej chwili Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie tych informacji.

 22. W każdej chwili klient ma możliwość zmiany hasła, aktualizacji, bądź weryfikacji swoich danych po zalogowaniu się do systemu Sklepu na swoim koncie użytkownika. Po kliknięciu w opcje "zmień swoje dane"" - istnieje możliwość ich zmiany. Nie można samodzielnie zmienić danych użytych do aktualnie realizowanej transakcji zakupu, ponieważ są one częścią rachunku lub faktury.

 23. Niektóre obszary Sklepu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez nasz sklep i przechowywane na Twoim komputerze w celu umożliwienia: utrzymania sesji klienta (po zalogowaniu), zapamiętywania dokonanych zakupów, tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu.

 24. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze Sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login. W każdym momencie Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.

 25. Prócz plików cookies Sklep może również gromadzić dane w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Klient wszedł na Sklep.

 26. Sposób komunikacji komputera Klienta z serwerem Sklepu jest całkowicie bezpieczny i niewidoczny dla osób trzecich, korzystających z Internetu. Przepływ informacji na stronach zawierających/pobierających dane osobowe odbywa się w szyfrowanym połączeniu SSL (Secure Socket Layer).
 27. Dane osobowe Klientów Sklepu są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 28. Sklep nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których kierują odsyłacze/linki zamieszczane na stronach Sklepu.

 29. Sklep zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmiany polityki prywatności poprzez publikację nowej treści na swojej stronie internetowej. Spowodowane jest to tym, że zmianie ulegają technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Sklep może, a czasem będzie musiał wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie Sklepu. Zmiany wprowadzone do Polityki Prywatności wchodzą w życie po upływie 14 dni od powiadomienia o tym fakcie Klientów za pośrednictwem poczty e-mail.

 30. Na mocy art. 33 i 34 RODO w przypadku wycieku danych osobowych administrator danych jest zobowiązany w ciągu 72 godzin poinformować organ nadzorczy i osobę, której naruszenie dotyczy
 31. Klient ma prawo do nie zaakceptowania Polityki Prywatności, co oznacza rezygnację z korzystania z usług Sklepu. Zmiany Polityki Prywatności nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.

Obowiązek informacyjny:

Akceptując ww Politykę Prywatności wiem, że:
- podanie przeze mnie danych zawartych w niniejszym formularzu jest w pełni dobrowolne
- wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne;
- moje dane mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim;
- mogę zażądać dostępu do moich danych osobowych;
- mogę zażądać, sprostowania, przeniesienia i usunięcia moich danych osobowych;
- mogę w każdym momencie cofnąć zgody na przetwarzanie moich danych osobowych;
- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia prawa;
- Administratorem moich danych osobowych będzie: Finest Coffee Tomasz Szenfeld, ul. Bokserska 34/79, 02-682 Warszawa, NIP 521-335-86-85

Produkt dodany do listy życzeń

Ten sklep wykorzystuje technologię "Ciasteczek", która rozszerza możliwości działania sklepu